Daily Archives: February 15, 2018

RZS, a głodzenie.

                     Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest niespecyficznym, zazwyczaj symetrycznym zapaleniem stawów obwodowych, zaliczanym według podziału Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego (ACR) do uogólnionych chorób tkanki łącznej.

 

Choroba ta trwa wiele lat i niejednokrotnie prowadzi do postępującej destrukcji zajętych stawów, a w konsekwencji do inwalidztwa. Etiopatogeneza RZS nie jest w pełni znana, ale wiadomo, że biorą w niej udział zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, wśród których znaczącą rolę pełni nałóg palenia tytoniu oraz nawyki żywieniowe.

 

Głodzenie

Od dłuższego czasu wiadomo, że głodzenie ma działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne. Stosowane krótkotrwale obniża poziom cholesterolu i nasila usuwanie toksyn z organizmu. Hamuje odpowiedź immunologiczną, zarówno indukowaną przez miogeny, jak i antygeny, zmniejsza syntezę interleukiny 2 (IL-2), zmniejsza liczbę i stopień aktywacji limfocytów CD4+.

 

Pacjenci poddawani kilku- lub kilkunastodniowemu głodzeniu w większości odczuwali poprawę subiektywną, potwierdzaną spadkiem parametrów zapalenia. Niestety, często po zaprzestaniu głodzenia, niezależnie od diety (normalnej, wegetariańskiej czy wegańskiej), następował powrót do stanu wyjściowego.

 

                                                                 (Przegląd Reumatologiczny).