Daily Archives: August 15, 2020

Leki na RZS.

Leczenie RZS

Metody leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów zmieniły się w ostatnich latach – obecnie podstawową rolę w leczeniu RZS odgrywają leki modyfikujące przebieg choroby (LMPCh). W leczeniu RZS dąży się już nie tylko do łagodzenia objawów choroby, ale też do osiągnięcia remisji, czyli braku objawów i cech aktywności w badaniach obrazowych i laboratoryjnych. Podstawą terapii RZS są regularne wizyty i badania laboratoryjne oceniające skuteczność leczenia.

Leczenie RZS – niesteroidowe leki przeciwzapalne

Zanim w leczeniu RZS wprowadzone zostaną leki modyfikujące przebieg RZS i do czasu uzyskania odpowiedzi na leczenie lekami modyfikującymi, stosowane są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Czasami niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane są również w momencie zaostrzenia objawów RZS. Przykładowe leki i substancje czynne: ibuprofen; Nimesulid; ketoprofen; Diklofenaknaproksen.

Leczenie RZS – glikokortykosteroidy

Glikokortykosteroidy, czyli leki zmniejszające objawy zapalenia stawów i hamujące proces ich niszczenia, stosowane są również w pierwszej fazie leczenia RZS (niektóre z nich mogą być również podawane bezpośrednio do wewnątrz stawu objętego zmianami). Ze względu na działania niepożądane dawki steroidu zastępuje się jak najszybciej lekami modyfikującymi przebieg choroby.

Leczenie RZS – leki modyfikujące przebieg choroby

Leki modyfikujące przebieg choroby działają po ok. 4-8 tygodni i odgrywają podstawową rolę w leczeniu RZS (hamują proces niszczenia stawów). Lekiem pierwszego wyboru jest metotreksat, czyli antagonista kwasu foliowego (co oznacza, że łączy się z jego receptorami i uniemożliwia jego działanie). Inne przykładowe LMPCh stosowane w leczeniu RZS to m.in. sulfasalazyna; cyklosporyna; chlorochina; sole złota.

Leczenie RZS – leki biologiczne

Leki modyfikujące przebieg choroby można podzielić na syntetyczne (niebiologiczne) i biologiczne, które stosowane są coraz częściej – szczególnie gdy półroczna terapia RZS innymi lekami nie przynosi rezultatów. Przykładowe leki biologiczne stosowane w leczeniu RZS: abatacept, certolizumab, etanercept, adalimumab, rytuksymab, tocilizumab.

Leczenie RZS – leki przeciwbólowe

Leki przeciwbólowe (np. opioidy, paracetamol) stosowane są tylko w niektórych przypadkach leczenia objawowego RZS – np. gdy występują przeciwwskazania do stosowania niektórych leków (np. choroby wątroby, nerek, gruźlicy).

(Apteline.pl)