Daily Archives: March 28, 2017

Oczekiwanie.

Oczekiwanie. Zawisło szczęście na sznurku

 I wisiało.

 Uroniło to szczęście na sznurku

 Łzę

 I płakało.

 

 Nie płacz szczęście

 Proszę

 Naprawdę nie trzeba.

 

 Ktoś

Kiedyś

Być może

Cię przygarnie.

 

I przychyli nieba.

 

I wisiało to szczęście na sznurku

I wisiało.

 

I czekało to szczęście na sznurku

 

I czekało.